Salas, silos colorati

Poljoprivredno preduzeće Salas D.o.o.

Immagine di silos colorati

Poljoprivredno preduzeće Salaš D.o.o.  se nalazi u istočnom delu Srbije,područje izmedju Zaječara iNegotina, u podnožju planine Deli Jovan.
Salaš D.o.o. je osnovana 1953.godine, sa potencijalom od nekoliko desetina hektara. Danas je vodeća poljoprivredna organizacija u Timočkoj Krajni.
Zahvaljujući razvojnoj politici od svog osnivanja Salaš D.o.o. danas obradjuje 5.111 ettari, od toga 4.011 u vlasništvu i preostali preko državne koncesije . Poljoprivredna proizvodnja se sastoji najviše u proizvodnji žitarica , voćarstva i stočarstva. U svom vlasništvu nalaze se i  3 veštacka jezera sa dve betonske brane i jedna zemljana. Imamo jezero povrsine 150.000 m2 dubine 12 metara. Jezera su bogata ribom (šaran, smudj, som, štuka) i snabdevaju vodom sistem za navodnjavanje sačinjen od 25km dugih cevi za navodnjavanje 1.000 hektara obradive površine. Poljoprivredno preduzece Salaš D.o.o. poseduje magacine za skladištenje robe  i pokrivanje opreme od  9.500 m2. Silos za skladištenje 30.000 tona zitarica i sušaru kao i fabriku stočne kapaciteta proizvodnje 20 t/h stočne hrane. Štale za 4.000 teladi za tov, štale za uzgoj 4.000 ovaca i štale za tov milion pilića godišnje. Uživa privilegovan geografski položaj jer se nalazi u centru od oko 200.000 hektara najvećim delom neobradjenih ili delimično obradjenih od strane malih individualnih poljoprivrednih proizvodjaca koji se nalaze bez tehničke podrske kako bi se prilagodili potrebama internacionalnih tržišta. Salaš D.o.o. bi mogao postati glavna linija agro industrijskog razvoja značajnih dimenzija.

                                                                                                            Giancarlo Costa
Generalni direktor

online pdf